మళ్ళీ తగ్గిన బంగారం ధరలు..వెండి ధరలూ అదే దారిలో!

బిజినెస్‌
12 Views

బంగారం ధరలు వరుసగా మూడోరోజు మళ్ళీ తగ్గాయి. బంగారంధరలు ఈరోజు (జూన్ 05) దేశీయంగా కిందికి కదిలాయి. మరో వైపు వెండి ధరలు కూడా తగ్గుదల నమోదు చేశాయి.

హైదరాబాద్ లో బంగారం ధరలు ఈరోజు తగ్గుదల నమోదు చేశాయి. శుక్రవారం (05.06.2020) బంగారం 22 క్యారెట్లు పది గ్రాములకు గురువారం నాటి ధర కంటే 120 రూపాయలు తగ్గుదల నమోదు చేసింది. దీంతో 44,560 రూపాయల వద్ద నిలిచింది. ఇక 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా పది గ్రాములకు 140 రూపాయలు తగ్గింది. దీంతో 48,640 రూపాయలకు చేరింది.

తగ్గిన వెండి ధరలు…

బంగారం ధరలు కొద్దిగా తగ్గితే, వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి. కేజీ వెండి ధర బుధవారం నాటి ధరల కంటే 400 రూపాయల తగ్గుదల నమోదు చేసింది. దీంతో 50 వేల రికార్డు మార్కు నుంచి కిందికి దిగి వచ్చింది. కేజీ వెండి ధర 48,500 రూపాయలకు చేరుకుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *